Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/19.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type: web site
Title nl: : De Lijn
Description nl: Op 1 januari 1991 bracht de Vlaamse overheid enkele openbaar-vervoerbedrijven samen in een autonoom overheidsbedrijf dat in heel Vlaanderen zou instaan voor het stads- en streekvervoer. Dat was het begin van de Vlaamse Vervoermaatschappij, intussen algemeen bekend onder de commerciële naam 'De Lijn'. Om haar bussen, trams en trolleys te laten rijden en de nodige investeringen te doen, ontvangt De Lijn elk jaar een dotatie van het Vlaamse Gewest, dat bovendien de belangrijkste aandeelhouder is. De relatie tussen het Vlaamse Gewest en De Lijn wordt geregeld in een beheersovereenkomst, die telkens voor enkele jaren afgesloten wordt. De huidige overeenkomst loopt van 1997 tot 2001 en bevat allerlei wederzijdse afspraken, bijvoorbeeld over het vervoeraanbod en de tarieven van De Lijn en over de financiële bijdrage van het Vlaamse Gewest. Ook de meeste Vlaamse gemeenten en de vijf provincies participeren in De Lijn. Zo kan De Lijn op een dynamische manier haar rol in de samenleving vervullen en ertoe bijdragen de alsmaar groeiende mobiliteit in Vlaanderen op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier op te vangen. Intussen heeft De Lijn haar lustrum gevierd. Op die vijf jaar is er heel wat verwezenlijkt: De Lijn heeft zich weten te vestigen als een jong bedrijf met een dynamisch imago en een grote naambekendheid, er kwam een geïntegreerd systeem van tarieven en vervoerbewijzen tot stand, in 1993-1994 werd magnetische ontwaardingsapparatuur geïnstalleerd op alle bussen en trams en De Lijn investeerde fors in nieuw rollend materieel. In 1996 werd de chip card als vervoerbewijs geïntroduceerd op één lijn. De kaart wordt contactloos gelezen en wordt het vervoerbewijs van de 21e eeuw.
Language: nl
URL: http://www.delijn.be/
Address: Hendrik Consciencestraat
Postal_Code: B-2800
City: Mechelen
Country: BELGIUM
Tel : (015) 44 07 11
Manager: Hugo Van Wesemael (directeur-generaal)
Parent: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/33.htm
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers