Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/70.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Omschrijving van de nodige gegevens, opsporen van lacunes en voorstellen voor verbeteringen in de gegevensverzamelling (A3).
Description nl: Het doel van het project A3 is het formuleren van mogelijke verbeteringen in gegevensverzameling qua inhoud, frequentie, steekproefgrootte, betrouwbaarheid, enz,... Concreet moeten minstens volgende vragen beantwoord worden : - Welke gegevens zijn noodzakelijk als input van het MIM en de intrastedelijke modellen ? - Welke gegevenslacunes zijn er ? - Welke onderzoekmethoden en technieken zijn er ter substitutie van deze lacunes en welke zijn de hiervoor te voorziene middelen Tot nu bestonden de huidige onderzoeksactiviteiten vooral in een deelname in aktiviteiten van A1 en A2 (coördinatie van gegevens, eerste opzet van informatiesysteem en inventaris beschikbaar datamateriaal) om hier in de beginfase sneller vooruit te gaan. Stilaan is er een oriëntering naar de eigenlijk doelstelling van het project door : - Analyse van de geformuleerde gegevensbehoeften vanuit de B-ploegen - Analyse van de gegevenslacunes door confrontatie met de inventaris van het beschikbaar datamateriaal - Inventarisatie van onderzoekmethoden en technieken (vooral op het buitenland gericht)
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/tra3003.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Relation: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/SSTC/4.htm
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC