Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/73.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Ontwikkeling Modules "Generatie" en "Modal Split" voor goederenverkeer voor MIM
Description nl: Het doel van deze module is het modelleren van de generatie-attractie-fase, de distributiefase en de modale uitsplitsing inzake het interstedelijk goederenvervoer. De stromen dienen gedesaggregeerd te zijn naar ruimte, goederencategorie en modus. De modules wordt opgebouwd rond een aantal deelmodules die elk afzonderlijk kunnen draaien, en op zichzelf reeds antwoord kunnen bieden op een aantal vragen rond deelaspecten van het vervoer. Zo zal een macro-economisch luik inzake generatie- en attractie ontwikkeld worden. Daarenboven zal aandacht besteed worden aan de distributie en modale uitsplitsingsfase. Kostenmodellen ontwikkeld voor de verschillende modi zullen hierin een belangrijke rol spelen. Een veelbelovende kostenfunctie voor deze situatie is de translog-functie.
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trb2006.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Relation: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/SSTC/4.htm
Relation: Prof. Dr. Eddy Van De Voorde
Relation: Prof. Dr. Hilde Meersman
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC