Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/74.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Multimodaal Interregionaal Model, Luik B, Modelopbouw Module MIM-B4 : "Verkeersafwikkeling op de Weg".
Description nl: De module "Verkeersafwikkeling op de weg" betreft de vierde etappe van een klassiek vier-etappenmodel waarvan de eerste drie etappen betrekking hebben op de verkeersgeneratie, de verkeersdistributie en de uitsplitsing per verkeersmodus. Voor de uitbouw van het MIM-model wordt een bestaand commercieel pakket als uitgangspunt genomen. Daarond ontwikkelen de modules van het B-luik diverse randprogramma's die door aangepaste interfaces met het basismodel en onderling gekoppeld worden. De gegevensuitwisseling tussen de B4-module en de overige B-modules gebeurt in de vorm van herkomstbestemmingmatrices die per modus en per simulatieperiode beschikbaar gesteld worden. Van de diverse netwerken (weg, spoor, tram, waterwegen, luchtlijnen) bestudeert de B4-modul enkel het wegennetwerk in detail. De wisselwerking met de overige netwerken wordt op matrixniveau gesitueerd. Topologie en geometrie van het wegennetwerk, alsmede de bestaande buslijnen, worden door de A-modules in een relationele databank opgeslagen. Dit laat B4 toe het volledige wegvervoer te simuleren : het privévervoer (personenwagens, vrachtwagens) en het openbaar vervoer (buslijnen). Voor het modelleren van het busvervoer wordt een bijkomend gespecializeerd pakket aangeschaft. Ter verwezenlijking van een coherent multimodaal model dat de ideale simultaneïteit der componenten zo dicht mogelijk benadert, worden de diverse deelmodellen ingebouwd in een iteratief proces dat streeft naar een perfect evenwicht tussen verkeersvraag en verkeersaanbod. Hiertoe zullen een aantal kostenfuncties gedefinieerd worden die zoveel mogelijk van hetzelfde type zijn in de vier basisfasen, alwaar ze aan de grondslag liggen van meervoudige keuzefuncties (keuze van lokalisatie, modale keuze, wegkeuze).
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trb4008.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC