Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/JMR/75.htm
Metadata_Language: nl
Object_Type nl: Onderzoeksproject
Title nl: Ontwikkeling modules "Generatie" en "Modal Split" m.b.t. goederen en dienstenverkeer binnen intrastedelijk gebied
Description nl: De doelstelling van deze module ligt in de analyse van het goederen en dienstenverkeer binnen het intrastedelijk gebied. Dit intra-stedelijk gebied wordt afgebakend door het begrip "stadsgewest". De tegenstelling tot het Multi Interregionaal Model (MIM) wordt voor het intrastedelijk goederen en dienstenverkeer geopteerd voor een case-benadering b.v. de stadsgewesten Antwerpen, Brussel, Luik,... De klemtoon in dit onderzoek ligt vooral op het vlak van de keuze van de optimale vracht- of bestelwagen, gekoppeld aan een optimering van de route.
Language: nl
URL : http://www.belspo.be/fedra/f/trb8013.htm
Parent nl: Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
Acronym: DWTC
Relation: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/SSTC/4.htm
Relation: Prof. Dr. Eddy Van De Voorde
Relation: Prof. Dr. Hilde Meersman
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers
Metadata_Source: OSTC - SSTC-DWTC