Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/SSTC/24.htm
Object_Type: person
Object_Type: expert
Object_Type: promotor
Title: Prof. Dr. Hilde Meersman
Parent: Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO)
Parent: Universiteit Antwerpen - Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
Relation fr: Coordinateur du réseau: Vers une mobilité durable : effets économiques et spatiaux d'un transport de marchandises en augmentation
Relation nl: Coördinator netwerk: Naar een duurzame mobiliteit : economische en ruimtelijke effecten van een toenemend goederenvervoer
Relation: Coordinator of network: Toward a durable mobility : economic and spatial effects of increasing goods traffic
Keywords (GEMET): spatial mobility, transport, sustainable development
Keywords fr: mobilité durable, transport
Keywords nl: duurzame mobiliteit, transport
Keywords: sustainable mobility
Address: Prinsstraat 13
Postal_Code: 2000
City: Antwerpen
Tel: +32/(0)3/220 41 11
Metadata_Contact: Donald Carchon
Metadata_Date: 1997