Identifier : www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/gfg/24.htm
Object_Type: governmental
Object_Type: institution
Object_Type: public
Title nl: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Title: Statistics Netherlands (NS)
Description nl: Het CBS is een hedendaagse overheidsinstelling die zonder winstoogmerk statistische informatie verstrekt. Het is een dienst van het Ministerie van Economische Zaken. Dit wil zeggen dat het CBS op de begroting van dat Ministerie staat. De Minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk. Inhoudelijk is het CBS onafhankelijk. De Minister van Economische Zaken draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het statistiekprogramma.
Description: Statistics Netherlands is a modern government institution which supplies statistical information on a non-profit basis. It is a department of the Ministry of Economic Affairs; i.e. Statistics Netherlands is included in the budget for this ministry. The ministry is responsible in a political sense, but as far as the content of the statistics is concerned Statistics Netherlands is independent. The Minister of Economic Affairs bears no responsibility for the content of the statistical programme.
The Director-General of Statistics is the head of Statistics Netherlands. The staff are government employees. In December 1995 2,590 people were employed in the two Statistics Netherlands offices, one in Voorburg (near The Hague) and one in Heerlen (in the south of the country). These offices are of equal standing, there is no "head office". Some statistics are compiled in Voorburg, others in Heerlen. Of the staff 1,354 work in Voorburg, 1,137 in Heerlen. Another 99 people were employed as fieldworkers.
Keywords (GEMET): statistics
Keywords:
Place_Keywords fr: Pays-Bas
Place_Keywords nl: Nederland
Place_Keywords: Netherlands
Address: Prinses Beatrixlaan 428
Postal_Code: 2273 XZ
City: Voorburg
Country: Nederland
Language: nl
Metadata_Contact: Karel Maesen
Metadata_Date: 1997/04/03 Metadata_Source: CBS Home Page
E_mail: inforserv@cbs.nl