Identifier: http://www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/intrans/fournisseurs/2113.htm
Title fr: Min.des Communications et de l'Infrastructure/Service de promotion et de Coördination des Communications
Title nl: Ministerie van Verkeer en Infrastruktuur/Dienst voor het Bevorderen en Coördineren van het Verkeer
Acronym: Min Comm. Prom.
Address: rue d'Arlon 104
Postal_Code: 1040
City: Bruxelles
Country: Belgium
Tel: 02 / 233.12.11
Fax: 02 / 231.18.33
URL: http://www.vici.fgov.be/
E-mail: info@vici.fgov.be
Object_Type nl: Belgische Nationale Overheden
Object_Type fr: Autorités nationales belges
Metadata_Source: ISRO, Institut Wallon ASBL
Metadata_Contact: Jean-Michel Rottiers