Identifier: www.ulb.ac.be/ceese/SMIS/langzaam_verkeer/534.htm
Title: 60-PLUSSERS IN HET VERKEER, FOLDER MET RAADGEVINGEN
Publisher: BIVV
Publication_Place (nl): BRUSSEL
Keywords (fr): Mobilité/Sous-thème mobilité/Mobilité moins valides utilisateur/Piéton/Troisième âge- handicapés utilisateur/Véloer/Troisième âge- handicapés utilisateur/Troi
Keywords (nl): Mobiliteit/Deelthema mobiliteit/Mobiliteit minder- Valieden Weggebruiker/Voetganger/Derde leeftijd- Gehandikapten Weggebruiker/Fietser/Derde leeftijd- Gehandikapten Weggebruiker/Derde leeftijd- Gehandikapten Weggebruiker/Openbaar vervoer
Metadata_source: Langzaam Verkeer VZW
Supplemental_Information: click to make a request in the metadata sourceMetadata_Contact: Jean-Michel Rottiers