Accueil

Ik ontvang niet alle (geen) berichten van (bepaalde) afzenders

[id : 289] [22/04/2011] [hits : 32237]

fr  

Over het algemeen komen e-mail berichten die gestuurd worden naar adressen op de universiteit redelijk snel bij de bestemming. Als u een bepaald bericht toch niet ontvangt, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn.

Aan de kant van de afzender kunnen volgende problemen zich voordoen:

- uw correspondent heeft het bericht verstuurd naar een adres dat niet bestaat (omwille van een typfout) of naar een adres dat niet het uwe is ; als het adres niet bestaat, krijgt uw correspondent wel een foutmelding
- de mailserver van uw correspondent is opgenomen in een zwarte lijst van spam-servers die de universiteit gebruikt ; in dat geval krijgt uw correspondent een foutmelding met meer informatie
- het bericht zit in de wachtrij op een mailserver ergens onderweg tussen afzender en bestemming ; het zal wellicht later worden afgeleverd en als het bericht niet kan worden afgeleverd, krijgt uw correspondent een foutmelding terug
- de afzender heeft het bericht dat u verwacht toch nog niet verstuurd

Van de kant van de universiteit is het mogelijk dat het bericht reeds op de mailserver aanwezig is maar nog niet in uw postbus werd afgeleverd. In dat geval zal het bericht u binnen de korste keren worden bezorgd, tenzij er een lange wachtrij is.

Langs de kant van de bestemmeling (u) kunnen er ook verschillende problemen zijn. Al deze oorzaken geven u het idee dat u het bericht niet hebt ontvangen, maar in werkelijkheid staat het bericht al voor u te wachten op de mailserver, tot wanneer u het opvraagt.

- het mailprogramma op uw computer kan de server niet bereiken ; daardoor vindt u het bericht niet op uw computer terug
- u hebt een probleem met uw paswoord of de configuratie van uw mailprogramma is niet helemaal correct ; daarom komt het bericht in kwestie niet op uw computer toe
- u hebt een filter/regel in uw mailprogramma gedefinieerd ; het bericht is wel op uw toegekomen maar werd door die filter/regel in een andere mailfolder geplaatst (of zelfs verwijderd)
- u laat uw mail automatisch doorsturen naar een ander e-mail adres zonder een lokale kopie op de mailserver van de universiteit achter te laten; in dat geval zou u alle doorgestuurde berichten op het andere e-mail adres moeten terugvinden
- er heeft zich een probleem voorgedaan met de communicatie tussen uw mailprogramma en/of uw computer en de mailserver ; probeer uw mailprogramma eens af te sluiten en opnieuw op te starten of eventueel zelfs uw computer te herstarten
- het bericht dat u werd toegestuurd, werd als "spam" gemarkeerd door de anti-spam software van de universiteit of door uw eigen mailprogramma ; kijk in dat geval uw Spam of Junk folder eens na of u het bericht daar niet terugvindt

Peter Van Rossem - helpdesk@vub.ac.be
Note

Met de ingebruikname van het nieuwe anti-spam systeem IronPort is de hoeveelheid valse positieven sterk afgenomen.
VUB Helpdesk - 16/07/2007

http://webnotes.ulb.ac.be/&noteid=289

: :: ::: ::::