Home

Aanvragen van een IP adres of een DNS-naam

[id : 86] [02/04/2013] [hits : 63843]

en  

Om een computer aan te sluiten op het computernetwerk van de VUB, heeft u een IP adres en een netwerkkabel nodig. Hiervoor kan u terecht bij VUBnet.

Aansluiten van een computer aan het VUB netwerk

Voor alle gedetaileerde info kan u de link VUBnet aanvraging onderaan volgen.

Aanvragen of wijzigen van een domeinnaam (DNS) binnen het vub.ac.be domein

Een naamswijziging of alias binnen het VUB domein (DNS) moet schriftelijk en ondertekend door het diensthoofd aangevraagd worden aan VUBnet (met vermelding van de gewenste naam en het IP adres waar deze naam moet naar verwijzen).

Note

Als een computer wordt vervangen door een andere, kan u het oude IP adres en de kabel gewoon overnemen. Een nieuwe aansluitingskost is niet vereist.

De aansluitingskost dient ook betaald te worden voor andere apparatuur die op het VUB netwerk dient aangesloten te worden.

Sinds 2013 hoeft men niet meer te betalen voor een IP adres voor iemands EERSTE computer op het netwer

http://webnotes.vub.ac.be/&noteid=86

: :: ::: ::::