Home

Mappen van de NESTOR/Z-drive op je lokale computer

[id : 81] [28/06/2004] [hits : 54161]


De bestanden in de publieke computerzalen op de VUB in gebouw B en K op de campus Etterbeek - de zgn. Z-drive - worden opgeslagen op een fileserver die NESTOR heet. Vanop computers op de VUB kan je deze bestanden ook rechtstreeks raadplegen en aanpassen.

De techniek die hier bij gebruikt wordt heet Samba. Ze bestaat erin dat je de Z-drive "mapt" als een externe disk op je computer.

Op PC doe je dat via de Windows Explorer:

1. Kies 'Map Network Drive...' uit de Tools menu
2. Kies een letter als netwerk drive (vb. Z) en type \\nestor.vub.ac.be\username

Op Macintosh doe je dat via de Finder (enkel MacOS X):
1. Kies 'Connect to server...' uit de Go menu
2. Geef het adres smb://username@nestor.vub.ac.be

Je documenten zijn nu beschikbaar vanaf je eigen computer.

Peter Van Rossem
Note

Toegang krijgen tot NESTOR en de Z-drive via SAMBA is niet mogelijk van buiten de VUB.

username is je gebruikersnaam op de VUB (vb. dpeeters)

Onder Windows 95/98/ME moet je ingelogd zijn met de dezelfde gebruikersnaam als je VUB gebruikersnaam.

Onder Windows NT/2000/XP kan je aangeven met een andere gebruikersnaam in te loggen op NESTOR.

http://www.ulb.ac.be/wserv2_oratio/oratio?f_context=fiches&language=en&noteid=81&f_type=view

: :: ::: ::::